søndag, august 18, 2013

Øresundsakvariet i Helsingør


Vi har været på udflugt med vores gå-tur-venner ved Kronborg, og mens vi ventede på tørvejr, gik vi ind og så Øresundsakvariet. Det er er en del Københavns Universitets museer - et saltvandsakvarium der giver et indblik i den fantastiske og for de fleste mennesker fuldstændig ukendte verden som udfolder sig på bunden af de danske have og fjorde. Der er også et voksenrørebassin og det meget populære børnerøreakvarium med søanemoner, søpindsvin, krabber, forskellige fisk m.m.