tirsdag, februar 25, 2014

Min første vandstær


Vandstæren her sidder midt i Pøleå. Der gik vi tur i søndags og så fuglen dykke flere gange. Jeg har aldrig før set en vandstær, og vi mødte flere fugleinteresserede med store telelinser. Selv havde jeg kun mit lille lommekamera med den dag.

Dansk Ornitologisk Forening fortæller, at man typisk ser vandstæren på en sten ved et vandløb. I Danmark er den meget sjælden som ynglefugl, fordi der kun findes få klare vandløb med god strøm og stenet bund, som er artens foretrukne fødesøgningssted. I det nordlige Skandinavien yngler arten gerne på små afsatser i klipperne langs elvene, og i Danmark findes dette terræn kun på Bornholm. Den danske vinterbestand ligger på omkring 1000 fugle - og jeg så tre af dem :-) Vandstæren lever af forskellige vandlevende smådyr, som den fanger ved at dykke og altid mod strømmen for at få neddrift. På engelsk hedder den white-throated dipper og på norsk Fossekall. Det er i øvrigt Norges nationalfugl.