torsdag, november 27, 2014

Øresundsakvariet


Vi har travet Helsingør tyndt i det dejlige vejr i dag, og her ligger et spændende akvarium, som hører under Københavns Universitets museer. Øresundsakvariet er Danmarks mindste, men absolut hyggeligste saltvandsakvarium. Her kan man få et indblik i den fantastiske og for de fleste mennesker fuldstændig ukendte verden, som udfolder sig på bunden af de danske have og fjorde. Der er blandt meget andet et voksenrørebassin og et meget populært børnerøreakvarium med søanemoner, søpindsvin, krabber, forskellige fisk m.m.