tirsdag, oktober 25, 2011

Kattehale


Kattehale er ikke kun en del af en kat, men også et område i Allerød. Forleden dag gik vi den dejligste tur med min veninde Inge og så hvide køer, frøer, skrubtudser og fugle. Selv om jeg har boet i Allerød, havde jeg aldrig gået i dette område, men nu havde jeg egen naturvejleder med. Efter en lækker frokost gik vi over græsenge og overdrev, langs søer og i områder med Dyrehave-præg. Smukt og stille var her, og mens den silende regn blev afløst af sol, fik vi alle nuancerne frem i landskabet. Fuglefaunaen består af nattergal, spætmejse, træløber, stor flagspætte, halemejse, broget fluesnapper, musvåge, spurvehøg, tårnfalk, duehøg og hvepsevåge. Her er snoge og hugorme, og mosen er i øvrigt fredet. Da vi havde vandret et par timer, fandt vi byens bedste bager og kørte hjem til Inge og drak the.