torsdag, marts 01, 2012

Vandretur i mosen


Jeg havde aldrig hørt om Gadevang Mose, men nu har jeg set den med egne øjne. Og selv om vi ikke fik sol, var det en smuk oplevelse at gå i tørvegravsmosen i tåge.

Døde træer og dødt ved får lov til at blive og giver landskabet et magisk præg af urskov. Her er tørvegravssøer, vådområder, overdrev og skov, og vi så masser af lyng, lav og dunhammere - og store svampe på træstammer. De åbne vandflader giver en varieret natur. Om sommeren er her bl.a. gul iris, kærmysse, bittersød natskygge, blåbær, mosebølle, hedelyng og tyttebær. Gadevang Mose er på 6½ ha, og byen Gadevang kan føres tilbage til 1620.

Vores eftermiddag sluttede på Café København i Hillerød, der har det lækreste smørrebrød :-)