lørdag, september 19, 2020

Giv os naturen tilbage

I onsdags begyndte en ny serie på DR1, hvor Frank Erichsen (kendt fra Bonderøven) siger goddag til ukrudt, insekter og vilde haver. Serien hedder 'Giv os naturen tilbage'. Den var en øjenåbner for mig! Det handler om at minimere de enorme arealer, hvor der ikke er føde til insekterne - fx en del af folks græsplæne og de store kommunale græsarealer i parker.  Flere almindelige haveejere er med i forsøget. De planter bl.a. rød kløver, vild gulerod, blåhat, kællingetand, kornblomster og honningurt. 

Vores insekter lever jo af det, som vi normalt kalder vilde planter.  De lever ikke af fremmedartede blomster.  Overalt i Danmark er insekterne i tilbagegang - både i antal og arter, og mange uddør her i landet. Værst går det for sommerfuglene, hvor en lang række arter, der før var almindelige, nu er sjældne eller helt forsvundet. Det, der mangler, er levesteder – især områder med mange forskellige vilde blomstrende planter, der tiltrækker svirrefluer, sommerfugle og vilde bier.  

Læs evt. mere her og her om, hvad vi kan gøre for at få gode vilde planter i haven.