lørdag, februar 13, 2021

Travetur i Rusland

Vi kørte en tur til Rusland - ja, sådan hedder området her ved Rudolph Tegners Statuepark i Dronningmølle. Vi er der gerne, mens lyngen blomstrer, hvor man bliver helt overvældet af det smukke syn. Men der er også smukt på en vinterdag!

Efter en travetur satte vi os på en bænk med vores kaffe og kage. Der var mange gæster, og det er vel coronanedlukningerne, der får folk til at gå mange ture, selv om det har været isnende koldt i denne uge 

Området minder lidt om Tibirke Bakker, men helt usædvanligt ligger der en stor betonklods midt i det hele: Rudolph Tegners Museum.   Området var i 15-1600-tallet påvirket af en katastrofal sandflugt, og der hvor flyvesandet dengang lejrede sig, er der i dag et bakket landskab med lyng, enebærkrat og spredte fyrretræer. Rundt omkring i landskabet ved Tegners Museum står 14 af kunstnerens bronzeskulpturer, og der er fri adgang hele året.