mandag, januar 24, 2011

Vi higer og søger


Slægtsforskning har i perioder optaget mig meget. Vi danskere er vilde med slægtsforskning - cirka 40.000 er bidt af dillen og sidder med næsen i computerskærmen eller rejser rundt til lokalarkiver. Jeg tror, det skyldes, at livet er ekstremt komplekst, og vi vil jo så gerne have orden!

Min far har lagt et stort arbejde i at gå på opdagelse på Landsarkivet og har lavet en slægtsbog, jeg er meget glad for. En af mine bekendte har været i USA flere gange og besøgt slægtninge, som hun for et par år siden ikke anede, hun havde. Vi higer og søger og finder bønder, vaskekoner, fiskere og forbrydere i vores personlige stamtræ.

I en af mine slægtsbøger er der en aftægtskontrakt fra 1833 mellem nogle af mine forfædre, og her er et lille uddrag:

Jeg, Rasmus Nielsen Bille, forbeholder mig som Boelig i Gaarden for min og Konens Livstid i den dertil indrettede Lejlighed bestaaende af 6 fag i Gaardens søndre Længe. Denne lejlighed maa altid af Christen Olsen forsvarligen vedligeholdes ...

Saalænge jeg, Rasmus Nielsen Bille, og Konen lever, paalægges det Christen Olsen aarligen at levere os til hver Mortensdag dette Aar 1,5 Td. hvede, 2 Td. rug, 3,5 Td. Byg og et fedt Svin der slagtet afgiver 6 Lispund Flæsk og uafsmeltet Fedt, hvilke Naturalier maa være gode og sunde, samt ydes med anordnet Maal og vægt. Bortdør derimod jeg, Rasmus Nielsen Bille, eller min Kone, Ane Hansdatter, haver Christen Olsen ikkun aarligen at levere til den Efterlevende 1,5 Td. Hvede, 1,5 Td. Rug, 3 Td. Byg og 6 Lispund flæsk, hvorimod der for øvrigt ikke finder nogen Forandring sted med denne Contracts Bestemmelser.

Det paalægges Christen Olsen aarligt at fodre og græsse, saalænge jeg og Konen lever eller en af os lever, 1 Ko, og 2 Faar, hvilke ...
Monsieur har også en slægts- og stamtavle, der går tilbage til 1640. Den er en guldgrube at læse i med hensyn til, hvad folk efterlod sig i gamle dage. Det kunne fx være:

1 liden og 1 stor Økse, 1 Gaas og 1 Gasse, 3 Knapper, 1 Bæst, 1 Dyne med lidet Fyld, 1 Hørgarnslagen, 1 Halstørklæde, 1 Nattrøje, 1 8-Dages Stueuhr i Fouteral, 9 Stk. Chemisser, 1 hvid Schawl ...
Jeg synes, det er spændende at tænke på, hvordan mine forfædre levede, og har også været på Lolland og set flere slægtsgårde, der har været i min morfars forfædres eje. Hvis man ikke passer på, går slægtsforskning i blodet, og det er næsten umuligt at lægge fra sig.