mandag, august 16, 2010

At skrive dagbog

Dagbøger
Siden jeg var ganske ung, har jeg skrevet dagbog, og i de sidste 10 år hver dag. Jeg ved ikke, om der er ret mange, der gør det – jeg har en forestilling om, at det var mere udbredt tidligere. Men det er faktisk en stor glæde at sætte sig og tænke sig om fx hver aften, at lade indtryk lagre sig og udtrykke dem i ord. Da jeg var ung, var det nok så meget for at få frustrationer ud, jeg skrev, men det er egentlig slet ikke mit formål længere. Det er derimod at dvæle ved det positive, man oplever på en dag, og at lade det fylde bevidstheden ...