onsdag, august 25, 2010

Otte ungarske grå oksetyre

Safari
Det er ikke fra en safari i Afrika, men lige syd for Sjælsø øst for Eskemose Skov. Jeg har aldrig set så langhornet kvæg i mit liv. Ungarsk grå okse stod der på et opslag. På bio-trade.dk man kan læse mere om dyrene, som er sat ud som en del af naturplejen i området. Om vinteren får de lang pels, og det er det eneste sted i Danmark, man har dette prægtige dyr.

Safari

Safari