lørdag, maj 07, 2011

Traveturen med Inge


Inge fortalte, at hun kender et godt sted at gå tur – og hun viste os den smukke Børstingerød Mose.
Jeg har sjældent set noget så smukt. Mange steder er der ellesump - her kommer kun dyrene - og mosen er fredet. Her er blomsterenge vekslende med noget, der ligner en skov fra urtiden. Der er et væld af sangfugle, bl.a. nattergal, og sjældne sommerfugle og guldsmede. Og der er vandnymfer, spidssnudede frøer, skrubtudser, salamandre, firben og snoge - og kvalkvedbuske, birk, bævreasp, lyng, blåbær, gul iris - og her er det en engkabbeleje:


Der ligger enkelte sommerhuse, og det gamle kulturlandskab er i gå- og cykleafstand fra Allerød by.Efter 1½ times travetur var det godt med en kage :-)