mandag, maj 26, 2008

En undersøgelse

Som hos flere andre bloggere er der tilfældigvis havnet et spørgeskema i min postkasse fra to studerende på IT-universitetet. De har et projekt i gang om det at blogge. Og jeg synes, det kan bruges til, at vi selv tænker over, hvorfor vi har en blog, og hvad vi gerne vil bruge den til. Hvis du har lyst til at prøve for dig selv, er spørgsmålene her.

1. Hvor længe har du blogget?

2. Hvad inspirerede dig til at gå i gang med at blogge?

3. Hvad betyder det at blogge, for dig?

4. Hvad skriver du om i din blog?

5. Er der noget, du helt sikkert ikke vil skrive om?

6. Skriver du, eller har du skrevet traditionel dagbog?

7. Bruger du bloggen til noget af det, som du ville bruge en almindelig dagbog til? – Eller måske helt som erstatning?

8. Er der perioder hvor du skriver mere på bloggen end andre?

9. Hvis ja, er der noget særligt der er karakteriserende for de perioder, hvor du skriver mere? – Hvilket?

10. Hvilken betydning har det netværk, du har etableret igennem din blog, for dig?

11. Hvordan bruger du det netværk, du har etableret via bloggen?

12. Hvad betyder de kommentarer du får på din blog for dig? – Bruger du dem til noget?

13. Gør du dig overvejelser om hvem der læser din blog, når du skriver?

14. Er der bestemte personer eller målgrupper, du henvender dig til?

15. Gør du dig nogle overvejelser om det at være 'online'? – Hvilke?

16. Har du gjort dig nogle overvejelser om webloggen som medie (hvorfor bloggen frem for mail, hjemmeside eller andre måder at kommunikere på?

17. Er der andet, du synes vi bør vide om dig, mht. din blog?