mandag, maj 18, 2009

Lykke

Valmue
Der har lige været en udsendelse i radioen, hvor temaet var lykke. Jeg hørte den ikke, for jeg havde gæster den aften, og jeg ved heller ikke, om jeg
havde haft tålmodighed til at høre den, for den varede mindst en time. Og
selv om man sætter et panel sammen bestående af kloge mennesker, så tror
jeg ikke, man kan definere lykke på en almengyldig måde.

Abraham Lincoln sagde engang, at mennesker er lige så glade, som de
beslutter sig for at være, og det tror jeg, der er noget rigtigt i.

I psykologien bliver lykke defineret som 'subjektivt velvære', dvs. hvordan
vi oplever, at vores liv er. Det handler nemlig ikke om, hvad du har, og
egentlig heller ikke hvem du er sammen med. Det handler mere om, hvem du er, og hvad du gør med det, du møder på din vej gennem livet.

Dalai Lama har sagt, at lykken mere er en pligt end en rettighed, dvs. at
lykken ikke er noget, du kan forvente, at andre serverer for dig eller
skaffer dig. Du har selv nøglen til din egen lykke, og det er dig, der skal
stikke den i låsen. Ingen skylder dig lykke, og du kan hverken kræve eller
forvente lykken.

Man skal huske sine lykkestunder, for de fleste oplever, at lykke og ulykke
skifter. Når du er glad, så sæt noget ind på din lykkekonto, så du har noget
at trække på, når bøtten vender. Det hjælper dig til at huske, at intet
varer ved, og at lykken vender tilbage.

Er der nogen af jer, der tør give en almengyldig definition af lykke?