tirsdag, marts 11, 2008

Man rister en figen ...

Det er de sælsomste skrifter, man støder på i Monsieurs afdeling af hjemmebiblioteket. I går fik jeg pludselig øje på tre ens bøger i dunkel, rødbrun indbinding med påskriften Spørg mig om alt. Titelbladet oplyste, at bøgerne var udgivet af Ugebladet Land og By på Kunstforlaget Danmark i 1920 'Efter den Engelske Originals 66. Oplag med originale Bidrag af Danske Forfattere'.

Jeg slog op hist og her og læste:

I fine Huse ringer man, naar Gæsterne vil gaa, paa en Tjener, for at han kan følge dem ud. Selv behøver man ikke at ledsage dem længere end til Døren i Salen, eller end ikke saa langt.

Visitter hos gode Venner aflægger man om formiddagen i Spadseredragt.

Tandbyld. Rist en figen, skær den over og læg Indersiden af det ene Stykke paa Bylden. Det virker som et Omslag. Da Tandbyld hyppig fremkaldes af en Svulst ved Tandroden, er det sikrest, naar den viser sig, at aflægge Tandlægen et Besøg.

Sort stærk Kaffe er som nervepirrende Middel, baade som Drik og som Klyster, virksom mod mange Plantegiftarter, navnlig Morfin og Opium, mod Svampgift og mod Ost-, Pølse- og Fiskegift. Som bekendt er et Par Kopper stærk KaIffe ogsaa et fortrinligt Middel mod en akut Alkoholforgiftning eller paa Dansk mod en dygtig Rus.

Hysteri stammer fra Mangel paa Herredømme over sig selv, hvilket har sin Grund i nervøs Svækkelse, Forstyrrelse i legemlig eller aandelig Henseende. Man maa ikke lægge nogen Medfølelse med Patienten, i Reglen en Kvinde, for Dagen; man skal snarere tiltale hende haardt, stænke hende i Ansigtet med koldt Vand, løse hendes Klædning, og give hende en Skefuld Salt i Munden. Man bør ikke under nogen Betingelse give stimulerende Midler med mindre Lægen skulde forordne det.

Det viste sig, at Monsieur havde arvet bøgerne fra sin farmor, og man forstår jo godt, hvorfor han har gemt dem. Derimod er det mig stadig en gåde, hvordan nogen får den tanke at begynde at riste en figen for at få has på en tandbyld ...