torsdag, september 15, 2005

Tanker foran et spejl

En anden blogger fik mig til at tænke lidt videre over begrebet "type".

Når vi ser os i spejlet, vælger vi de briller, vi helst vil se os selv med. Vi vælger, hvilke sider af os selv – både af vores krop og vores væremåde – vi vil fokusere på. Somme tider ser vi os selv i hel figur, men oftest ser vi os selv som en samling af enkeltdele. Nogle af dem klassificerer vi som gode, andre som dårlige. Vi sammenligner os selv med dem, vi omgås og med det ideal, vi gradvist har opbygget i det stille, og som vi gerne vil leve op til. Vi spekulerer på, om andre ser os på samme måde, som vi ser os selv.

Som børn betragter vi verden med friske øjne og tager det hele ind uden at dømme. Efterhånden som vi bliver ældre og lærer verden bedre at kende, udvikler vi vores egne forestillinger ud fra de ingredienser, vi har til rådighed. Vi suger værdierne til os fra det miljø, vi er vokset op i, og vi overtager ord og bemærkninger fra vores forældre, vores venner og mennesker, vi møder. Alt sammen elementer, der smitter af på vores opfattelse af os selv.

Andre ser os gennem deres eget filter af erfaringer, men de opfanger også den type og det image, vi sender ud. De små, mentale snapshots, vi tager, når vi ser os selv i spejlet, bliver en del af vores selvforståelse, og den slår igennem udadtil.

Det interessante er, at vi kan ændre andres syn på os ved at skifte de billeder ud, vi har af os selv.