tirsdag, februar 03, 2015

Tur til naturbroen i Arresø


Det har sneet hele dagen, og det gav lyst til at gå en tur langs kanalen i Frederiksværk ud til naturbroen og fugleplatformen i Arresø. Her kan man være heldig at se både havørn og fiskeørn. Vi så en skarv siddende dekorativt med vingerne udbredt - tidligere har vi set isfugle.