søndag, november 10, 2019

Tur langs Mølleåen

V  i kørte en tur til Mølleåen for at gå langs med åen fra Brede og ud mod Øresund. Jeg kan nemlig huske en guddommelig smuk tur, jeg gik der som barn med min far og min bror. 

Vejrudsigten lovede tørvejr, men det  regnede på hele vandreturen, og der var meget mudret visse steder.  Jeg havde heldigvis min gode regnfrakke fra Blæst med. Det blev en smuk tur i novemberskoven.   

    Et af de helt specielle steder, vi gik igennem, er Ravnholm Skov, der kaldes ”Det danske Schweiz” på grund af det kuperede terræn med stejle skrænter og dybe kløfter.      

Mølleåen er Nordsjællands længste å på 36 km. Den udspringer vest for Bastrup Sø og løber gennem Farum Sø, Furesøen og Lyngby Sø - og ud i Øresund.    Fra middelalderen udnyttede man vandkraften og anlagt ni vandmøller.      Møllen ved Ørholm er nævnt allerede i 1370. Møllerne er blevet brugt til at male mel, som krudtmøller, til at producerede kobbertøj og jernvarer - og senere papirproduktion.