onsdag, maj 26, 2010

Hvorfor er der ingen, der gør noget!

Jeg er rasende, lige som jeg var i april 2008, hvor fårene på gravhøjene i Melby var uden vand. I dag ser jeg i Frederiksborg Amts Avis, at fåreholderen igen og for 3. år i træk er politianmeldt for vanrøgt af sine dyr. Denne gang fordi et får lå nødlidende og ikke fik hjælp i dagevis. Og præcis som jeg i telefonen blev bedt om at passe mig selv, fik ægteparret, der fandt fåret, samme besked. Næste dag var fåret smidt udenfor folden, stadig levende og med fare for at blive ædt af ræve. Ægteparret kontaktede igen ejeren og fik et endnu større møgfald. Efter seks dage blev fåret aflivet af en uvildig dyrlæge, som politiet havde tilkaldt. Politianmeldelserne har lydt på manglende adgang til vand, manglende pasning, ingen pelspleje med mere, og flere af fårene går stadig rundt med pels helt ned til jorden.

Fåreholderen har får flere steder i Nordsjælland, blandt andet i Esrum, Nærum og Roskilde. Manden bør fratages retten til at holde dyr, og det kan ikke gå hurtigt nok. Jeg begriber ikke, at kirken, som ejer jorden, ikke gør noget ...