tirsdag, november 15, 2011

Ny bog og tur til Louisiana

Louisiana
Hvornår blev vi til dem, vi er? Hvordan udviklede Danmark sig gennem det 20. århundredes opbrud, krige og omskiftelser? Hvad var særlig dansk, og hvordan hænger det sammen med en bredere europæisk udvikling? Det skulle Bo Lidegaards ’En fortælling om Danmark i det 20. århundrede’ give svar på. Den har jeg lånt på biblioteket, fordi hans store biografi om Jens Otto Krag er noget af det mest imponerende, jeg har læst. I dag skal jeg opleve Bo Lidegaard live! Jeg har altid været glad for at komme på Louisiana, men efter jeg fik årskort, er jeg kommet der endnu mere. For eksempel er forfatteraftnerne spændende, hvis det er en forfatter, man holder af at læse, og i dag er det Bo Lidegaard, der fortæller om sin nye bog.

Knud W. Jensen sagde, at Louisiana skulle BRUGES, at det skulle være et kunstnerisk miljø og rammen om et stykke liv, hvor der skulle ske noget. Det må man sige er lykkedes meget godt ...

Louisiana