torsdag, juli 30, 2009

At forbedre sin livskvalitet

Rønnebær
Jeg er kommet til at tænke på, at intet måske er tilfældigt. Det ved jeg, at mange mennesker vil hævde. Det vil sige, at det ikke er tilfældigt, at man er født på en bestemt dag, eller at man tiltrækkes af og harmonerer med bestemte mennesketyper.

Mange leder efter måder at forbedre deres livskvalitet på. De søger værktøjer, der kan hjælpe dem til at leve deres liv på en lettere måde, og mange gange er det ikke de opgaver, vi stilles over for, der er de sværeste, men den måde vi griber opgaverne an på.

Vi er alle påvirket af forskellige energier, og vi skal opleve forskellige hændelser, gode såvel som mindre gode. Nogle livsomstændigheder har vi mulighed for at ændre, og nogle har vi ikke.

Og måske skal man ikke gå og være nysgerrige og lade de latente muligheder ligge uprøvede. Nogle mennesker vil hævde, at vores tal er vores skæbne, og mens man ikke kan ændre det stjernetegn, man er født under, eller den dag man er født, så kan man ændre sit navn, og dermed – som en numerolog vil udtrykke det – den vibration, vi identificerer os med og påvirkes af og dermed få andre indgangsvinkler og fornyede energier til løsningen af vore kriser og opgaver. Det har sammenhæng med teorien om, at der i vores navne ligger energier, idet hvert bogstav har et tal, som igen har en energi. Man mener, at tanker om tallenes betydning har beskæftiget menneskene i årtusinder.

Der findes mennesker, der ud fra en sådan filosofi har ladet deres navn ændre, og nogle har sikkert haft glæde af det, men på den anden side kender jeg også et tilfælde, hvor et menneske ud fra de bedste hensigter fik hjælp til navneskifte, men for hvem dette førte til et endnu mere mislykket liv og til sidst til selvmord.

Man er derfor i et dilemma, hvis man har lyst til at forbedre sin livskvalitet og ender måske med at lade skæbnen råde.

Hvad mener du om dette svære spørgsmål?