torsdag, september 10, 2009

Glæden ved en sportsgren

Niels Bukh
Min mor gik i sommeren 1943 på Ollerup gymnastikhøjskole. Den havde tidligere været en folkehøjskole, men da Niels Bukh overtog skolen i 1920, gjorde han den til en gymnastikhøjskole, og det var ikke bare Danmarks, men hele verdens første idrætshøjskole.

Min mor var meget glad for opholdet i Ollerup og fortalte mange gange begejstret om det. Hvis hun havde haft lyst, kunne hun med den baggrund være blevet gymnastiklærer. Jeg har hendes lille bog med fotografier og hilsener fra lærere og elever, og i den har Niels Buck selv skrevet 'Bed og arbejd', og der er hans karakteristiske underskrift og et billede af ham. En af eleverne har udsmykket en side med en sjov tegning af Niels Bukh, der står på en forhøjning og dirigerer pigerne, mens de gør gymnastik.

Skolens opvisningshold af både piger og unge mænd blev meget populære, og Ollerupgymnasterne kom på en verdensturné. Men selv om Niels Bukh var et nationalt symbol og holdningsdannende for mange unge, var han en politisk farlig mand i mellemkrigsårene og under besættelsen. Han var begejstret for Hitlers Tyskland og for de nazistiske ideer og samarbejdede under besættelsen med tyskerne. Efter befrielsen blev han arresteret på grund af dette samarbejde. Han var dog en overlevertype, og på trods af alle vanskelighederne fik han efter krigen genrejst gymnastikhøjskolen. Men han genvandt aldrig sit tidligere ry - og døde i 1950, 70 år gammel.

Jeg har ikke selv dyrket gymnastik - min mor fik ikke givet sin interesse videre til mig. Men jeg har været meget glad for udspring i mine teenageår.

Hvad med dig, har du gået til en form for sport?