onsdag, juni 29, 2011

Ny naturattraktion ved Arresø


Jeg er lige kommet hjem efter at have set den nye bro og udsigtsplatform i Arresø - nu kan man rigtig kigge på fugle! Broen er 265 meter lang og går gennem ufremkommelig rørskov og ellesump. Det er meget imponerende at se den lange bro, der ender ude i søen. Her er bord og bænke, så man fx kan sætte sig med sin medbragte mad.


Broen står på 6-8 meter høje pæle og er opført af Naturstyrelsen Nordsjælland med støtte fra flere sider. Arresø er Danmarks største sø med et areal på 4.000 ha og har en stor bestand af skalle, brasen, sandart, ål, gedde, aborre, løje og rudskalle. Om vinteren er der tradition for isbådssejlads på søen. Blandt de mange fuglearter er det især fiskeørn, rørdrum, rørhøg og stor skallesluger, der skal beskyttes i dette EU-habitatområde. Havørnen yngler tæt ved søen og ses dagligt – og isfuglen yngler langs kanalens skrænter ind mod Frederiksværk. Derudover er der nu også bævere, som blev sat ud i 2009 og 2010.


På alle væggene er der flotte farvetavler, der fortæller om fuglene - og fotografen kom ufrivilligt med :-)


Fra udsigtsplatformen kan man se både Vinderød Kirke, Ramløse og Dronningholm ruin.