søndag, december 21, 2008

En hobby

Familien
I perioder har jeg været meget optaget af slægtsforskning – en interesse jeg fik, fordi flere i min familie har smittet med deres interesse. Jeg synes bare, det er en uhyre tidskrævende hobby, så for tiden er den sat på standby og må nok vente med at blive genoptaget, til jeg en gang bliver pensionist. Men at se en aftægtskontrakt fra 1833, breve mellem to forelskede i 1890’erne, breve fra min tipoldefar, der var kaptajn og med i store slag, breve fra nogle af dem, der udvandrede til Amerika osv. giver mig alt sammen lyst til at lægge alt fra mig og begynde at systematisere det hele. Jeg ved bare alt for lidt om, hvordan man griber den slags an. Så indtil videre bliver det ved, at jeg tager lidt frem i ny og næ som fx dette billede fra 1924, hvor min far er den mindste.

Min oldefar Per Jönsson er den smukke, gamle mand, der brødfødte sin familie ved at sy uniformer som skrædder. Han kom fra Skåne, men flyttede til København som ganske ung. Han blev hele livet ved med at tale halvt svensk – og én af familiehistorierne er, at han blev spurgt:

- Är Ni sultan, herr Jönsson?

Og næ, det var han jo ikke, han var skrædder … Om han var sulten blev vist ikke opklaret.

Interesserer du dig for slægtsforskning?