mandag, december 17, 2007

Ro på nu

I et tillæg til Politiken for et par måneder siden kunne man læse om, at tre store arbejdspladser her i landet har indført meditation i arbejdstiden som et middel mod stress.

Meditation kan ifølge artiklen forbedre koncentrationsevnen og give bedre overblik. Hos Nokia udbydes endda meditationskurser hver anden måned, hvor medarbejderne har mulighed for at melde sig til et 2 gange 5 timers kursus. Der er indrettet meditationsrum, hvor man bl.a. kan meditere sammen en gang om måneden i tre timer om morgenen, og feedbacken fra medarbejderne har været positiv - de oplever større energi, fokus, overblik og koncentration.

Min arbejdsplads er ikke blandt de tre, der er nævnt. Vil det være realistisk dér, hvor du arbejder?