torsdag, marts 27, 2008

Hokus pokus

Fra farmors Spørg mig om alt, 1920:

Blanksværte til Sko og Støvler
Et Pund brændt Elfenben, et Pund Sirup, et Fjerdingpung Linolie og lige saa meget Vitriolololie. De første tre Bestanddele blandes godt sammen, og derefter tilføjes Vitriololien, efter at den er fortyndet med tre gange sin Vægt i Vand. Naar det hele har staaet i tre Timer, tilføjes halvanden Pot Vand eller surt Øl. Det brændte Elfenben maa være meget fint stødt til flydende Blanksværte, ellers danner det hurtigt Bundfald. Vitriolen er meget ædende, naar den ikke er fortyndet, men naar den fortyndes og bringes i Forbindelse med det brændte Elfenben, saa skader den ikke Læderet; den bidrager i høj Grad til at forøge Sværtens Godhed.