tirsdag, august 11, 2009

Biorytmer

Man har med udgangspunkt i biorytmerne mulighed for at forudse, om et bestemt tidspunkt vil være gunstigt eller ugunstigt med hensyn til, hvad man står overfor at skulle foretage sig. Biorytmekurverne fortæller os om vores fysiske formåen, vores psykiske balance og vores individuelle stade på et givet tidspunkt. Men man skal ikke blive skræmt over, at man bliver 'styret', for der er med biorytmerne ingen konkret begivenhed, der er forudbestemt.

Et biorytmeskema er delt i to halvdele af 0—linien, som også kaldes den kritiske linie. Øverst er hvad man kan kalde højtryksområdet og nederst lavtryksområdet. Afhængig af om kurverne står over eller under 0-linien er aktivitetsniveauet tilsvarende højt eller lavt, og man skal altid være forsigtig, når en af kurverne krydser midterlinien.

I biorytmikens godt 100 års historie indtager Clark Gables død i november 1960 en særlig plads. Han død gjorde, at der kom nyt fokus på biorytmiken, der fik sit endelige gennembrud.

Den fysiske kurve, der har en rytme på 23 dage, passerede netop den 5. november 1960, da Clark Gable blev ramt af et hjerteanfald, den kritiske linie. Hjerteanfaldet, som blev omtalt i alle medier, var det naturligvis kun et fåtal, der satte i forbindelse med hans biorytmer den pågældende dag, men biorytmikeren George Thommen deltog den 11. november i et populært radioprogram, hvor han udtalte sig om Clarks Gables sygdom. Under henvisning til kurver og anden sort snak, som kun de færreste forstod, sagde han: 'Hvis jeg var Mr. Gables læge, ville jeg have så meget hjælpeudstyr som muligt stående parat på sygestuen den 16. november i denne måned', og på programværtens spørgsmål om grunden til, at han fandt dette alarmberedskab nødvendigt, svarede han, at Clark Gable denne dag ville have en kritisk dag på 'M-rytmen' (som man dengang traditionelt kaldte den fysiske biorytme, mens den i dag i den engelsksprogede verden kaldes P-rytmen, P af physical).

Netop den 16. november blev Clark Gable ramt af et nyt hjerteanfald og denne gang så alvorligt, at hans liv ikke stod til at redde. Den sensationelle forudsigelse blev yderligere forøget ved, at Clark Gables læge offentligt udtalte, at Clark Gable kunne have overlevet, hvis man havde taget biorytmikerens advarsel alvorligt.

Biorytmerne kan ikke spå om udfaldet af hændelser, men viser udelukkende hvilke energier, der er til stede, og i hvilken grad det er tilfældet, men den tydende biorytmiker kan ud fra disse energier ofte komme meget tæt på en forudsigelse, men heller ikke mere. Det er dog vigtigt at huske, at mange andre faktorer spiller ind, og det er derfor uklogt at gøre sig helt afhængig af de tydninger, som findes i biorytmeprogrammet.

Jeg må lige nævne, at biorytmer ikke er noget, jeg bruger i min dagligdag, men noget som jeg en overgang var meget optaget af og satte mig ind i.

Hvad mener du om biorytmer?